skbr-panitiapsk.zoom-a.com
Portal
Panitia Sivik dan Kewarganegaraan
E-mel : skbr-panitiapsk@zoom-a.com
| LAMAN UTAMA | VISI DAN MISI | KATA-KATA PENGERUSI | CARTA ORGANISASI | PERANCANGAN JANGKA PANJANG DAN PENDEK | PERANCANGAN STRATEGI | PERANCANGAN TAHUNAN PSK | GALERI FOTO | BUKU PELAWAT | PAUTAN |

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PSK

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR RAUB  2011

PERANCANGAN STRATEGIK

PERANCANGAN TAKTIKAL

PELAN OPERASI

 

1.Pelaksanaan peranan JK Panitia PSK

1.1 JK Panitia PSK membincang dan merancang program dan aktiviti Panitia PSK 2011

1.1.1merancang pelaksanaan sukatan Rancangan Pelajaran bagi setiap kelas dan Rancangan Harian.

 

1.2.Panitia menentukan sasaran

  % lulus PSK

1.2.1.Mengenalpasti pencapaian

  Murid tahap 2 bagi menetapkan  sasaran pencapaian peperiksaan

1.2.2 .menyediakan maklumat  yang lengkap tentang pencapaian murid secara individu.

1.2.3. T.O.V individu pelajar ditentukan.

1.2.4.Sasaran individu pelajar dipamerkan untuk memotivasikan murid.

 

 

 

 

2. Mengenalpasti masalah pelajar

2.1.membimbing murid mengikut analisis tahap pencapaian.Kanal pasti sama ada murid memerlukan pengayaan,pengukuhan atau pemulihan.

2.1.1Pelajar cemerlang  diberikan pengukuhan dan bimbingan secara berterusan.

2.1.2 Mewujudkan sesi P%P yang menyeronokkan dan efktif supaya murid dapat menaruh minat terhadap mata pelajaran PSK.

2.1.3 Mendapatkan soalan dari pelbagai sumber (internet,sekolah lain) untuk latih tubi.

 

 

 

 

2.2. Motivasi

2.2.1 Kuiz PSK

2.2.2 Pujian kepada murid yang mendapat keputusan yang baik.

2.2.3 memberi insentif kapada murid yang Berjaya.

 

 

 

3.mewujudkan bilik darjah yang efektif dan kondusif

3.1 Bilik Darjah

3.1.1 memanfaatkan sudut PSK

3.1.2 melatih murid menyiapkan tugasan dalam masa yang ditetapkan.

 

 

4. meningkatkan jumlah kelulusan minimum

4.1mengenalpasti kumpulan pelajar GALUS

4.1.1 Latih-tubi,pengukuhan dan pengayaan.

4.1.2 memilih bahan P&P yang bersesuaian dan kaedah P&P yang lebih efektif

4.1.3 galakkan murid cemerlang membantu murid GALUS

 

 

 

 Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: